Važni dokumenti

Statut udruženja Za česme

Zakon o udruženjima (Službeni glasnik RS, br. 51-2009)

Zakon o zaštiti životne sredine (Službeni glasnik RS, br.135-2004 i br.36-2009)

Poglavlje 27 (Septembar 2015.)

Direktiva eu o vodama (23.10.2000.)

Službeni list Grada Zaječara br. 47 (25. 12. 2015.)

Službeni list Grada Zaječara br.20 (3.4.2018.)

Sporazum za očuvanje, legalizaciju, revitalizaciju i zaštitu javnih arteskih cesama u Zaječaru

Rešenje i dopuna o obrazovanju Radne grupe za praćenje realizacije Sporazuma za očuvanje, legalizaciju, revitalizaciju i zaštitu arteskih česama u Zaječaru