05/12/2018

Zajednički protiv zagađenja u regionu

Dvodnevna Ministarska konferencija „Inovativna rešenja za smanjenje zagađenja u Jugoistočnoj i Južnoj Evropi“, na kojoj su se okupili ministri i najviši predstavnici za oblast životne sredine država iz šireg područja regiona, radi zajedničkog iznalaženja mera za smanjenje zagađenja u ovom delu Evrope, otvorena je juče u Beogradu.

Konferenciju je otvorio u ime domaćina, Vlade Republike Srbije i Ministarstva zaštite životne sredine, ministar zaštite životne sredine Goran Trivan, koji se zahvalio Programu za životnu sredinu Ujedinjenih nacija na podršci u organizaciji i prilici da Srbija bude centar okupljanja za ekološku akciju u regionu.

„Pitanje zaštite životne sredine prevazilazi okvire ekonomskih, tehničkih, i pitanja saradnje. Da bi postigli i očuvali zdravu životnu sredinu za generacije koje dolaze, mi moramo da pobedimo zagađenje. To je naša moralna obaveza, a istovremeno, najveći izazov našeg vremena i najveći izazov u našim životima. Visoki ekološki standardi znače zdraviji život za naše građane, ali i dobrobit za našu ekonomiju, istakao je ministar Trivan. Za rešavanje pitanja zaštite životne sredine koja ne poznaju granice, od najvećeg značaja je da zemlje regiona nastupaju zajedno i da imaju zajedničku viziju pred UNEA 4 koja će sledeće godine biti održana u Najrobiju“ – naglasio je Trivan.

Zemlje regiona napravile su velike korake u oblasti politika zaštite životne sredine. Uprkos tome, još uvek se suočavaju sa ozbiljnim izazovima, posebno u vezi sa zagađenjem vazduha i voda, neregulisanim odlaganjem otpada i zagađenjem zemljišta, navodi se u nalazima izveštaja koji je za potrebe konferencije naručio Program UN za životnu sredinu.

Zaštita životne sredine i smanjenje zagađenja je nacionalni, regionalni i globalni izazov. Neophodna su veća finansijska ulaganja u životnu sredinu, ali i promena u načinu života modernog čoveka koji mora postati održiv“ – rekao je na Konferenciji šef Kancelarije Programa UN za životnu sredinu u Njujorku i pomoćnik generalnog sekretara UN Satja Tripati. „Konferencija pokazuje da, iako su izazovi veliki, ukoliko sarađujemo moguće je da se oni uspešno rešavaju. Zemlje regiona imaju priliku da preskoče pojedine faze razvoja kroz koje su prošle druge industrijalizovane države“, rekao je Tripati. Izbor Srbije za organizatora Konferencije dokazuje da je Srbija napredovala, naglasio je i dodao da je zadovoljan saradnjom Ujedinjenih nacija sa zemljama u regionu.

Pozdravljajući učesnike, ministar spoljnih poslova u Vladi Republike Srbije Ivica Dačić rekao je da Republika Srbija prepoznaje značaj ove teme kako na nacionalnom, tako i na regionalnom i globalnom nivou.

Jedan od glavnih principa kojima se rukovodi Vlada Republike Srbije u kreiranju nacionalne politike u oblasti zaštite životne sredine je poštovanje prava javnosti da bude aktivno uključena u ovaj proces“ – naglasio je ministar Dačić. Za zaštitu životne sredine naročito je značajna međunarodna saradnja, kako na regionalnom tako i na globalnom nivou, dodao je. „Budući da će uspeh u ostvarivanju ciljeva umnogome zavisiti od izvora finansiranja, smatram da je potrebno obezbediti jednak pristup i globalnim i regionalnim izvorima finansiranja“, istakao je Dačić.

Prvog dana Konferencije ministri i visoki predstavnici iz oblasti zaštite životne sredine dvanaest zemalja Jugoistočne i Južne Evrope predstavili su planove akcija u borbi protiv zagađenja, zahvaljujući kojoj će biti razvijena i usvojena „Zajednička regionalna vizija za inovativna rešenja za zagađenje“. Oni su se složili da je neophodno da zajednički rade na novim merama za smanjenje zagađenja i unapređenje zdravlja stanovništva, stanja životne sredine i privrede. Drugog dana Konferencije glavnu reč imaće predstavnici privrede, lokalne samouprave, naučnog i civilnog sektora.

Konferencija koju je podržalo Ministarstvo zaštite životne sredine, kopna i mora Italije predstavlja važnu pripremu za Skupštinu UN koja će biti održana u martu 2019. godine u Najrobiju, a koja će okupiti međunarodnu zajednicu oko identifikacije inovativnih rešenja za izazove u životnoj sredini i održivoj potrošnji i proizvodnji.

Na marginama Konferencije održani su značajni bilateralni susreti ministra Trivana sa predstavnicima Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Bosne i Hercegovine, Grčke. Tom prilikom dogovoreni su budući koraci u saradnji u oblasti zaštite životne sredine, što je ujedno potvrdilo napredak u jačanju saradnje ka boljoj i zdravijoj životnoj sredini za sve građane u regionu.

Preuzeto sa: ekolist.org