25/01/2019

Švedski naučnici proizveli gorivo od ostataka drveća

Da li će se korenje, grane i grančice jednog dana koristiti za pogon automobila? Tome se nadaju švedski naučnici nakon što su proizveli bioprodukt koji, zasad skromno, čini upravo to. Hemičar Kristijan Hulteberg sa univerziteta u Lundu iskoristio je crnu tečnost koja je otpad u proizvodnji celuloze i papira kako bi stvorio polimer lignin. Nakon pročišćavanja i filtracije, pretvorio ga je u mešavinu goriva.

„Zapravo koristimo deo stabla koji je otpad u proizvodnji celuloze i papira…taj deo dodaje vrednost manje iskoristivim delovima stabala“, rekao je on. U smislu zaštite okoline, Hulteberg kaže da je bolji od ostalih biogoriva poput etanola. „Dobar deo kontroverzi povezanih s proizvodnjom etanola proizlazi iz upotrebe sirovina koje se zapravo mogu koristiti za ishranu ljudi“, pojasnio je.

Hulteberg je izgradio eksperimentalnu elektranu i nada se da će „šumsko gorivo“ biti u široj upotrebi do 2021. Iako će zadovoljavati samo deo potreba švedskih vozača, očekuje da će, zajedno s drugim obnovljivim izvorima na kojima se radi, pridoneti smanjenju upotrebe fosilnih goriva.

Preuzeto sa: nationalgeographic.rs