29/05/2022

Emisija “Ekološki sat” o ravnoteži između ekonomije i ekologije u rudarskom Boru (VIDEO)

Tema prve od ukupno 12 emisija “Ekološki sat”, koja je realizovana u okviru projekta “Ekološki odgovor na ekspanziju rudarenja u Timočkoj Krajini”, bila je održivost “zelenog rudarenja”. Projekat finansira Delegacija EU u Srbiji, a realizuju Udruženje “Za Česme”, “Društvo mladih istraživača” Bor, Gradska čitaonica “Evropa” Bor i Dečiji centar Zaječar.

O temi “Zelenog rudarstva” u emisiji su govorili Dragan Ranđelović i Toplica Marjanović iz “Društva mladih istraživača” Bor, koji se već dugi niz godina kroz nevladin sektor bore za očuvanje zdrave životne sredine u uslovima rudarenja u Boru i okolini.

Kako su istakli, pre 40-ak godina, kao pioniri u ekološkim aktivnostima, bili su skoncentrisani na dva nivoa, takozvanu crnu ekološku tačku i zagađenja koja prouzrokuje rudarska metalurgija i na “zeleni prsten Bora” očuvanje prirode i okoline.

“Najveći problem u Boru i sada je zagađenje vazduha sumpor dioksidom, koji utiče pre svega na zdravlje ljudi, na biodiverzitet, kvalitet vode i zemljišta, pa se osim zalaganja za čistiji vazduh u Boru, danas mnogo više zalažemo za očuvanje čiste vode, tla, upravljanje otpadom, ali pre svega i uključivanje građana u procese donošenja odluka u onim sektorima koji se tiču očuvanja njihovog zdravlja od zagađenja”, rekao je Toplica Marjanović.

Dve glavne metode sprovođenja reforme “zelenog rudarstva” su vladavina prava i primena inovativnih tehnologija. Koje tehnologije i koje metode rudarenja primeniti, sada je najvažnije pitanje za održivost zajednice u uslovima ekspanzije rudarenja u Boru i Timočkoj krajini, istakli su gosti emisije.

Ova emisija je proizvedena u okviru projekta „Ekološki odgovor na ekspanziju rudarenja u Timočkoj Krajini“ koji finansira Evropska unija, a realizuju Udruženje „Za česme“, Društvo mladih istraživača Bor, Građanska čitaonica „Evropa“ Bor i „Dečiji centar“ Zaječar. Sadržaj emisije je isključiva odgovornost navedenih udruženja i nužno ne odražava stavove Evropske unije.