23/09/2022

Nakon dopisa Udruženja “Za česme” nadležnim službama, obustavljeni radovi na izgradnji podzemnog kontejnera pored arteske česme na uglu Dubrovačke i ulice Zorana Radmilovića (VIDEO)

Ovih dana stanari Dubrovačke i ulice Zorana Radmilovića u Zaječaru, bili su najblaže rečeno iznenađeni kada su videli da se u neposrednoj blizini česme na uglu ovih ulica kopa udubljenje za podzemne kontejnere. Članovi Udruženja “Za česme” bili su takođe iznenađeni ovakvom odlukom gradskih službi, ali su i hitno reagovali jer bi takav objekat za odlaganje smeća u budućnosti i te kako mogao da dovede do zagađenja arteske vode koja ovde neprestano teče blizu jednog veka.

Zato je reakcija bila hitna. Iako su gradske službe ovu lokaciju odabrale primenjujući propis koji kaže da se kontejneri mogu postaviti na razdaljini od 3 do 5 metara od vodoizvorišta, Boban Pogarčić iz Udruženja “Za česme” i predsedavajući Radne grupe za sprovođenje Sporazuma za očuvanje, legalizaciju, revitalizaciju i zaštitu arteskih česama, podsetio je da se u članu 6 tog Sporazume kaže da je u neposrednoj blizini česama zabranjena bilo kakva aktivnost koja može oštetiti, ugroziti, odnosno zagaditi javne arteske česme. Zato je poslat dopis nadležnim službama da se radovi obustave:

Reagovanje Udruženja “Za česme” i Radne grupe za sprovođenje Sporazuma za očuvanje, legalizaciju, revitalizaciju i zaštitu arteskih česama dalo je rezultate, potvrdili su nam iz Odeljenja za komunalnu miliciju i inspekcijske poslove. Sve će biti vraćeno u prvobitno stanje, i pronađena druga lokacija za kontejnere:

Reagovalo se na vreme i sprečena je mogućnost da se u budućnosti zagadi jedna od 30-ak česama u Zaječaru koje još imaju vodu i koje i Grad Zaječar sada tretira kao prirodno dobro od izuzetnog značaja. Cilj Udruženja “Za česme” je da se zaječarske arteske česme brendiraju i da postanu deo turističke ponude grada. Arteska česma na uglu Dubrovačke i ulice Zorana Radmilovića je takođe planirana da uskoro bude rekonstruisana i revitalizovana, ali i uređena njena neposredna okolina da i dalje bude mesto okupljanja i korišćenja arteske vode.

Izvor: Zamedia

Ovaj medijski sadržaj je proizveden u okviru projekta „Ekološki odgovor na ekspanziju rudarenja u Timočkoj Krajini“ koji finansira Evropska unija, a realizuju Udruženje „Za česme“, Društvo mladih istraživača Bor, Građanska čitaonica „Evropa“ Bor i „Dečiji centar“ Zaječar. Medijski sadržaj je isključiva odgovornost navedenih udruženja i nužno ne odražava stavove Evropske unije.