Česma u ulici Branka Perića

Bez podataka

Česma je napravljena 1985. godine. Prvih godina eksploatacije postojala je samo obična cev, visoka oko jedan metar, kroz koju je tekla voda. U to vreme nije bilo odvoda vode, ni adekvatnog prilaza česmi. Deset godina kasnije uradjen je projekat uredjenja česme i parka oko nje. Godine 2015. česma je ozidana, a prostor oko nje uređen.

Tačna lokacija česmeN 43° 54' 20.07'' , E 22° 17' 17.89''

Prikaži/Sakrij druge česme
Prikaži/Sakrij druge lokacije

Lokacija česme

Česma u ulici Branka Perića.

Karateristike vode

  • Protok1985–0,166 l/s, 2018 – 0.70 l/s,
  • Temperatura–17 °C
  • Nivo podzemnih voda – samoizliv, nije meren pijezopritisak.

Voda je hidrokarbonatno natrijumskog tipa. Tokom više decenija kontinuiranog bakteriološkog i hemijskog ispitivanja kvaliteta vode koja je vršio Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar nikada nisu zabeležena odstupanja merenih parametara.

Karakteristike bunara

Nema tehničkih podataka, nepoznati su prečnik cevi, dubina bušotine i pozicija izgrađenih filtera.