Česma na starom zvezdanskom putu

Bez podataka

Česma se nalazi na početku starog puta koji od Zaječara vodi do naselja Zvezdan. Dubina bušotine je 117 metara. Česma je uređena 2014. godine. Bušotina je izgrađena po projektu geologa Dragoljuba Šarčevića, a izvođač je bila firma „Georad Zaječar“.

Tačna lokacija česmeN 43° 54' 40.4'' , E 22° 15' 35.7''

Prikaži/Sakrij druge česme
Prikaži/Sakrij druge lokacije

Lokacija česme

Ugao ulica Dobrivoja Radosavljevića i Stanoja Gačića , bušotina se najverovatnije nalazi ispod same česme.

Karateristike vode

  • Protok1983 – 0.15 l/s, 2018 – 0.05 l/s
  • Temperatura – 15.3 °C
  • Nivo podzemnih voda – nakon bušenja izmereno je 0.3 bar

Voda je hidrokarbonatno natrijumskog tipa. Tokom više decenija kontinuiranog bakteriološkog i hemijskog ispitivanja kvaliteta vode koja je vršio Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar nikada nisu zabeležena odstupanja merenih parametara, osim povremeno blago povećanih vrednosti mangana (Mn do 0.054).

Karakteristike bunara

Urađen je cementni tampon od 0-28 m kroz koji je ugrađena čelična eksploataciona konstrukcija ø 2” od 0–106.5 m dok je filterski deo predstavljen intervalom od 85.40–86.10 m i 102.30–104.20 m, a taložnik je od 104.20–106.40 m.