Česma kod fudbalskog igrališta „Kablovi“

Bez podataka

Česma je izgrađena u periodu između 1984. i 1987. godine tako što je urađen razvod sa cevi iz bušotine koja se najverovatnije nalazi ispred ulaza u novoizgrađenu sportsku halu u Osnovnoj školi „Hajduk Veljko“. Predstavlja jednu od česama povezanih na jedan arteski bunar. Projekat istražne bušotine je uradio geolog Dragoljub Šarčević a radove je izvela firma “Georad Zaječar”. Česma je imala betonski postament koji se u potpunosti urušio. Česma u celini  predstavlja neuređen i neadekvatan objekat za zahvatanje podzemne vode. Iako su radovi rađeni osamdesetih godina projektna dokumentacija nije pronađena.

Tačna lokacija česmeN 43° 54' 39.2'' , E 22° 15' 51.6''

Prikaži/Sakrij druge česme
Prikaži/Sakrij druge lokacije

Lokacija česme

Ulica Kolubarska, pored obdaništa „Maslačak“ i fudbalskog igrališta „Kablovi“.

Karateristike vode

  • Protok1995 –0.06 l/s, 2018 – 0.03 l/s
  • Temperatura – 14 °C
  • Nivo podzemnih voda – nije vršeno merenje

Voda je hidrokarbonatno natrijumskog tipa. Tokom više decenija kontinuiranog bakteriološkog i hemijskog ispitivanja kvaliteta vode koja je vršio Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar nikada nisu zabeležena odstupanja merenih parametara.

Karakteristike bunara

Nepoznatih tehničkiih karakteristika.