Чесма у насељу Оскоруша

Без података

Чесма се налази у насељу Оскоруша, на зеленој површини између Црновршке и Бантске улице, а према наводима др Миодрага Велојића (књига „Зајечарске јавне чесме“) изграђена је 1984. године. Према тврдњама људи који памте изградњу чесме дубина бунара је 174 метра. Извођач радова је био Миодраг Ивановић, сопственик самосталне бунарџијске радње из Руме. Непознато је када је пресушила, али је сасвим извесно да се усталио субартески ниво, највероватније на око 7-8 метара од коте терена. Од 2007.  године чесма је прикључена на водоводну мрежу, која је још увек у функцији.

Тачна локација чесмеН 43° 53' 32.3'' , Е 22° 15' 11.9''

Прикажи/Сакриј друге чесме
Прикажи/Сакриј друге локације

Локација чесме

Код улице Црновршке – испод игралишта у парку. Бушотина се налази у непосредној близини наѕемног дела чесме.

Каратеристике воде

  • Проток – неактивна
  • Температура– /
  • Ниво поѕемних вода – субартеска, непознат ниво

 

Карактеристике бунара

Нема техничких података, највероватније је дубине од 175 метара, бунарска конструкција је осигурана шахтом и катанцем.