Česma kod Popove plaže

Bez podataka

Česma je izgrađena prvih godina 21. veka, a uređena 2008. godine u okviru sportsko-rekreacionog centra „Popova plaža“. Nadzemni deo se nalazi neposredno ispred tuševa i stepeništa.  Tačna lokacija bušotine nije poznata i verovatno se nalazi u blizini igrališta sportsko-rekreacionog komleksa. Bušotina je jedna od više njih koje su bile izgrađene za potrebe nekadašnje zaječarske klanice.

Tačna lokacija česmeN 43° 54' 31.67'' , E 22° 16' 34.63''

Prikaži/Sakrij druge česme
Prikaži/Sakrij druge lokacije

Lokacija česme

Ulica Generala Gambete, kod Sportsko-rekreacionog centra „Popova plaža“.

Karateristike vode

  • Protok2005 –0.04.l/s, 2018 -0.037 l/s
  • Temperatura –15.3 °C
  • Nivo podzemnih voda – samoizliv, nije meren pijezopritisak.

Voda je hidrokarbonatno natrijumskog tipa. Tokom više decenija kontinuiranog bakteriološkog i hemijskog ispitivanja kvaliteta vode koja je vršio Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar nikada nisu zabeležena odstupanja merenih parametara, osim povremeno blago povećanih vrednosti za amonijak (NH3 do 1.3 mg/l) i mutnoću (do 7.4 NTU).

 

Karakteristike bunara

Nema tehničkih podataka. Nepoznati su prečnik cevi, tačna lokacija bušotine i dubina bunara.