Česma u Krfskoj ulici

Voda je ispravna za piće

Česmu je podigao dr Dušan Petrović, opštinski lekar u Zaječaru i prvi školski lekar u Gimnaziji, u prvoj polovini 20. veka. Česma se nalazila na mestu današnjeg hotela “Srbija-Tis”. Kako navodi dr Miodrag Velojić u knjizi „Zaječarske javne česme“, ova česma je imala dve lule i imala velike sličnosti sa česmom na tadašnjoj Velikoj pijaci u samom centru grada. Sedamdesetih godina 20. veka, prilikom izgradnje hotela česma je izmeštena odmah pored parkinga hotela. Nakon dve decenije je još jednom izmeštena, prema Krfskoj ulici, kada je i izgrađen današnji nadzemni deo česme piramidalnog oblika.
Uključivanjem toplotne pumpe hotela “Srbija-Tis” česma je presušila 2014. godine. Zbog presušivanja ove i još četiri česme građani su se 8. marta 2015. godine okupili oko ove česme kako bi izrazili nezadovoljstvo i potpisivali peticiju za zaštitu javnih arteskih česama. Kada je pod pritiskom javnosti krajem marta 2015. godine isključena toplotna pumpa hotela, voda je na česmi ponovo potekla.

Tačna lokacija česmeN 43° 54' 12.5'' , E 22° 16' 36.4''

Prikaži/Sakrij druge česme
Prikaži/Sakrij druge lokacije

Lokacija česme

Česma u Krfskoj ulici.

Karateristike vode

  • Protok2023. – 0,029 l/s
  • Temperatura –   15.7 °C
  • Nivo podzemnih voda – samoizliv, nije meren pijezopritisak.

Voda je hidrokarbonatno natrijumskog tipa. Tokom više decenija kontinuiranog bakteriološkog i hemijskog ispitivanja kvaliteta vode koja je vršio Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar nikada nisu zabeležena odstupanja merenih parametara, sve do presušivanja (avgust 2014. godine) uzrokovanim toplotnom pumpom hotela „Srbija-Tis“. Nakon što je ponovo potekla marta 2015. godine, voda povremeno nije bila preporučena za piće zbog povećanih vrednosti za mutnoću (do 7.4 NTU) i gvožđa (Fe do 0.72mg/l). Danas je voda sa ove česme ispravna za piće.

Karakteristike bunara

Nema tehničkih podataka, nepoznati su prečnik cevi, dubina bušotine, tačna lokacija bunara i dovod cevi do spomenika.