Česma kod stovarišta „Kopaonik“

Voda je ispravna za piće

Česma je priključena na arteski bunar koji je izgrađen nakon Drugog svetskog rata, u blizini nekadašnjih mlinova porodice Lalović, koji su se nalazili  između Crnog Timoka i mesta pod nazivom „Selište“ u Zaječaru. Česma je napravljena za potrebe pekare, a danas je na tom mestu stovarište „Kopaonik“. Arteski bunar sa koga se snabdeva česma se nalazi u krugu stovarišta, nedaleko od mesta isticanja. Inače, iz tog bunara se snabdeva vodom i česma na javnoj površini, u ulici Filipa Kljajića koja vodi prema nekadašnjoj fabrici „Kristal“. Ovo je utvrđeno nakon terenskih osmatranja članova udruženja „Za česme“ i stručne analize geologa Nikole Šarčevića. U projektima i dokumentima izrađenim od strane Rudarsko-geološkog fakulteta iz Beograda i Zavoda za javno zdravlje „Timok“ iz Zaječara, česma na ulici je prikazana kao kaptažni izvor.

Tačna lokacija česmeN 43° 54' 29.4'' , E 22° 16' 40.3''

Prikaži/Sakrij druge česme
Prikaži/Sakrij druge lokacije

Lokacija česme

U krugu stovarišta „Kopaonik“.

Karateristike vode

  • Protok2005 -0.032 l/s, 2018 –0.04 l/s
  • Temperatura-14.8°C
  • Nivo podzemnih voda –samoizliv, nije meren pijezopritisak.

Ispitivanja su rađena na mestu isticanja druge česme, a kako je u pitanju voda iz jednog bunara beleže se istovetne vrednosti. Voda je hidrokarbonatno natrijumskog tipa. Tokom više decenija kontinuiranog bakteriološkog i hemijskog ispitivanja kvaliteta vode koja je vršio Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar nikada nisu zabeležena odstupanja merenih parametara, osim povremeno blago povećanih vrednosti za pH (do 8,8).

Karakteristike bunara

Nema tehničkih podataka, nepoznati su prečnik cevi, tačna lokacija bušotine i dubina bunara.