Česma kod kopaoničkog mosta

Bez podataka

Česma se nalazi na pedesetak metara od stovarišta „Kopaonik“, u ulici Filipa Kljajića koja vodi prema nekadašnjoj fabrici „Kristal“. Priključena je na arteski bunar koji je udaljen stotinak metara i nalazi se u krugu stovarišta „Kopaonik“. Bunar je izgrađen nakon Drugog svetskog rata, u blizini nekadašnjih mlinova porodice Lalović, na mestu zvanom „Selište“ za potrebe pekare. U projektima i dokumentima izrađenim od strane Rudarsko-geološkog fakulteta iz Beograda i Zavoda za javno zdravlje „Timok“ iz Zaječara česma na ulici je prikazana kao kaptažni izvor.

Tačna lokacija česmeN 43° 54' 32'' , E 22° 16' 42''

Prikaži/Sakrij druge česme
Prikaži/Sakrij druge lokacije

Lokacija česme

Ulica Filipa Kljajića.

Karateristike vode

  • Protok2005 -0.032l/s, 2018 –0.015 l/s
  • Temperatura -14.8°C
  • Nivo podzemnih voda –samoizliv, nije meren pijezopritisak.

Ispitivanja su rađena na mestu isticanja druge česme a kako je voda iz jednog bunara mogu se analizirati istovetne vrednosti. Voda je hidrokarbonatno natrijumskog tipa. Tokom više decenija kontinuiranog bakteriološkog i hemijskog ispitivanja kvaliteta vode koja je vršio Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar, nikada nisu zabeležena odstupanja merenih parametara, osim povremeno blago povećanih vrednosti za pH (do 8.8).

Karakteristike bunara

Nema tehničkih podataka, nepoznati su prečnik cevi, tačna lokacija i dubina bunara.