Česma u dvorištu Osnovne škole „Hajduk Veljko“

Bez podataka

Česma je izgrađena u periodu između 1984. i 1987. godine. Priključena je na arteski bunar koji se najverovatnije nalazi ispred ulaza u novoizgrađenu sportsku halu u Osnovnoj školi „Hajduk Veljko“. Predstavlja jednu od više česama povezanih na isti arteski bunar. Projekat istražne bušotine je uradio geolog Dragoljub Šarčević, a radove je izvela firma „Georad Zaječar“. Iako su radovi rađeni osamdesetih godina, projektna dokumentacija nije pronađena.

Tačna lokacija česme43° 54' 35.5'' , E 22° 15' 44.9''

Prikaži/Sakrij druge česme
Prikaži/Sakrij druge lokacije

Lokacija česme

Česma u dvorištu škole „Hajduk Veljko“.

Karateristike vode

  • Protok1995 -0.03 l/s, 2018 – 0.021 l/s
  • Temperatura – 14 °C
  • Nivo podzemnih voda – nije izmeren

Voda je hidrokarbonatno natrijumskog tipa. Tokom više decenija kontinuiranog bakteriološkog i hemijskog ispitivanja kvaliteta vode koja je vršio Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar, nikada nisu zabeležena odstupanja merenih parametara.

Karakteristike bunara

Nepoznatih tehničkiih karakteristika.