Česma kod „Voćara“, Nova česma

Bez podataka

Česma je izgrađena početkom pedesetih godina 20. veka. Dubina je iznosila 300 metara, voda je isticala na dve lule. Godine 1954. Nikola Milojević  i Vladimir Petković su sprovodili istraživanja i zabeležili kapacitet od 1 l/s („Prilozi za poznavanje arteskih basena u Srbiji. 2, Arteski horizonti u Zaječaru i njihov značaj za snabdrevanje grada pijaćom vodom“). Nakon što je krajem osamdesetih godina drastično smanjen protok na ovoj česmi, 1991. godine izgrađena je nova česma o kojoj svedoči natpis: Nova česma /Renovirana maja 1991. Bušotina 382 m. Izgrađena donatorstvom građana 3. M.Z:Karađorđev venac: Zaječar.“ Tada je nadzemnom delu česme dodata još jedna cev koja ide iz novog bunara. Tokom godina je i ona smanjila kapacitet, da bi, prema prikupljenim podacima sa terena 2006. godine radnici vodovoda zatvorili bušotinu a na česmu ponovo povezali na staru bušotinu iz 1954. godine koja je i danas aktivna.

Projektna dokumentacija nije pronađena, sačuvana je samo skica bušotine sa oznakom tačnog naziva.

 

 

Tačna lokacija česmeN 43° 53' 54.05'' , E 22° 15' 49.21''

Prikaži/Sakrij druge česme
Prikaži/Sakrij druge lokacije

Lokacija česme

Na uglu ulica Nikole Pašića i Svetozareve nalazi se nadzemni deo česme sa dve lule i bušotinom ispod. Ovoj česmi je 1991. godine dodata treća cev.

Karateristike vode

  • I Česma Protok – 1954 – 1 l/s, Temperatura – 19 °C, 2018 – presušena
  • II Česma Protok – 1991 – 0.5 l/s, Temperatura – 21 °C, 2018 – 0.014 l/s, T – 18.2 °C
  • Nivo podzemnih voda – samoizliv, nije meren pijezopritisak.

Voda je hidrokarbonatno natrijumskog tipa. Tokom više decenija kontinuiranog bakteriološkog i hemijskog ispitivanja kvaliteta vode koja je vršio Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar povremeno su zabeležena odstupanja merenih parametara, a u poslednjih desetak godina nekoliko puta voda nije bila preporučena za piće. Razlog tome su bile blago povećane vrednosti za pH (do 8.8).

Karakteristike bunara

Uvodna kolona Ø 200 mm zacementirana do 30 m, upuštena eksploataciona pocinkovana kolona Ø 50.1 mm u intervalu od 0–374 m  glava bunara + 0.30–0 m, nadfilterska puna cev 0–284 m, filter 284–314 m , puna cev 314–353 m, filter 353–362 m, taložnik 362–374 m.