Česma kod nekadašnjeg hotela „Luvr“

Bez podataka

Izgradjena izmedju dva svetska rata. Česmu je podigla Trgovačka banka „Luvr“ koja je posedovala istoimenu kafanu sa prenoćištem. U vreme kada je kafana prerasla u hotel 1927. godine, najverovatnije je te iste godine izbušen i arterski bunar sa koga je voda korišćena za kupatila u hotelu i javnu česmu na ulici. Lula izlazi direktno iz zida nekadašnjeg hotela.

Tačna lokacija česmeN 43° 54' 08.67'' , E 22° 16' 47.45''

Prikaži/Sakrij druge česme
Prikaži/Sakrij druge lokacije

Lokacija česme

Česma u Dubrovačkoj ulici, nalazi se na zidu pored ulaza u bivši hotel „Luvr“, dok je bušotina najverovatnije u podrumskim prostorijama zgrade.

Karateristike vode

  • Protok1995 – 0.068 l/s, 2018 – 0.057 l/s
  • Temperatura – 16.6 °C
  • Nivo podzemnih voda – samoizliv, nije meren pijezopritisak.

Voda je hidrokarbonatno natrijumskog tipa. Tokom više decenija kontinuiranog bakteriološkog i hemijskog ispitivanja kvaliteta vode koja je vršio Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar nikada nisu zabeležena odstupanja merenih parametara, osim povremeno blago povećanih vrednosti za amonijak (NH3 do 1.3 mg/l) i mutnoću (do 7.4 NTU).

Karakteristike bunara

Nema tehničkih podataka, nepoznati su prečnik cevi, tačan položaj filterskog dela konstrukcije i dubina bunara.