Đorđevićeva česma (kod Udruženja gluvih i nagluvih)

Bez podataka

Česma je sazidana prilozima građana i zaječarske opštine 1931. godine, a na inicijativu Spasoja Krstića, kamenoresca. Na česmi se može pročitati natpis (na ćirilici): Dubina bunara 163,40m. Građena 1931. godine prilogom Mih. I. Đorđevića stolara -22,000d, Opštine zaječarske -17,000d, Spasoja Krstića kamenoresca -3,000d, Drag. Dimitrijevića časovničara -2,500d, Živojina Jovanovića sudije -1,500d, Rad. Talovića stolara -1,000d, Nauma Đorđevića trgovca -1,000d, Dragiše Miletića protojereja -500d, Marka Matejića obl. škol. nadzornik -500d, Lazara Ducića trgovca -500d, Pelagije Čitlučanin učiteljice -500d“.

Po navodima dr Miodraga Velojića (knjiga „Zaječarske javne česme“), prvih godina svoga nastanka česma se nalazila na levoj strani ulice Vojvode Putnika. Nakon presušivanja, česma je osamdesetih godina 20. veka renovirana i postavljena na današnju lokaciju. Izvođač radova pri bušenju je bila firma “Georad Zaječar” po projektnom rešenju geologa Dragoljuba Šarčevića. Projekat nije sačuvan, a prema sećanju projektanta Šarčevića nova bušotina je sličnih karakteristika kao i stara, sa koje je i preuzeta nadzemna konstrukcija sa natpisom.

Tačna lokacija česmeN 43° 54' 13.8'' , E 22° 16' 23.4''

Prikaži/Sakrij druge česme
Prikaži/Sakrij druge lokacije

Lokacija česme

Ugao ulica Đure Salaja i Vojvode Putnika. Bušotna se najverovatnije nalazi ispod nadzemnog dela česme.

Karateristike vode

  • Protok2004 -0.2 l/s, 2018 –0.125 l/s
  • Temperatura – 15.5 °C
  • Nivo podzemnih voda – nije izmeren.

Voda je hidrokarbonatno natrijumskog tipa. Tokom više decenija kontinuiranog bakteriološkog i hemijskog ispitivanja kvaliteta vode koja je vršio Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar, nikada nisu zabeležena odstupanja merenih parametara.

Karakteristike bunara

Nema tehničkih podataka, nepoznati su prečnik cevi i tačna pozicija filtera bušotine. Bunar je približne dubine 160 metara.