Česma u naselju „Plaža“, Musina česma

Bez podataka

Česma se nalazi u Tetovskoj ulici u zaječarskom naselju „Plaža“. Bunar je bušen 1971. godine za potrebe tadašnje klanice. Kasnije, 1983. godine napravljena je česma koju su građani zvali „Musina česma“ (po Sretenu Musiću, jednom od izvođača radova tokom njene izgradnje), da bi na sadašnju lokaciju bila premeštena 2005. godine.

Tačna lokacija česmeN 43° 54' 25.8'' , E 22° 16' 09.4''

Prikaži/Sakrij druge česme
Prikaži/Sakrij druge lokacije

Lokacija česme

Ulica Tetovska.

Karateristike vode

  • Protok1992 -0.13 l/s, 2018 -0.092 l/s
  • Temperatura –15.7 °C
  • Nivo podzemnih voda – samoizliv, nije meren pijezopritisak.

Voda je hidrokarbonatno natrijumskog tipa. Tokom više decenija kontinuiranog bakteriološkog i hemijskog ispitivanja kvaliteta vode koja je vršio Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar nikada nisu zabeležena odstupanja merenih parametara.

Karakteristike bunara

Nema tehničkih podataka, nepoznati su prečnik cevi, dubina bušotine i njena tačna lokacija.