Česma kod srednjih škola

Bez podataka

Prema podacima iz knjige dr Miodraga Velojića „Zaječarske javne česme“, česma je izgrađena 1937. godine, a oko nje je bio uređen parkovski prostor sa klupama i jednim velikim kestenom. Kada je ova česma presušila, na njenom mestu je u drugoj polovini 20. veka izgrađena nova česma koja se danas nalazi u blizini Srednjoškolskog centra, na uglu ulica Kumanovske i Timočke bune.

Tačna lokacija česmeN 43° 54' 59.23'' , E 22° 16' 33.07''

Prikaži/Sakrij druge česme
Prikaži/Sakrij druge lokacije

Lokacija česme

Ugao ulica Kumanovska i Timoče bune. Nadzemni deo se nalazi na raskršću ulica, dok je bušotina u neposrednoj blizini, iza česme .

Karateristike vode

  • Protok1937 – nepoznat, 1995 – 0.08 l/s, 2018 – 0.044 l/s
  • Temperatura – 15.2 °C
  • Nivo podzemnih voda – samoizliv, nije meren pijezopritisak.

Voda je hidrokarbonatno natrijumskog tipa. Tokom više decenija kontinuiranog bakteriološkog i hemijskog ispitivanja kvaliteta vode koja je vršio Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar povremeno su zabeležena odstupanja merenih parametara, a u poslednjih desetak godina nekoliko puta voda nije bila preporučena za piće. Razlog tome su bile blago povećane vrednosti za mutnoću (do 7.2 NTU) i gvožđe (Fe do 0.74mg/l).

Karakteristike bunara

Nema tehničkih podataka, nepoznati su prečnik cevi, dubina i lokacija bušotine.