Česma „Zlatna zvezda“

Bez podataka

Prema podacima iz knjige „Zaječarske javne česme“ dr Miodgra Velojića, česma je izgrađena 1921. godine, dok je ime dobila po istoimenoj krčmi koja se nalazila u njenoj neposrednoj blizini. Današnji izgled sa parkovskim uređenjem na kružnom toku datira iz 2010. godine. Česma povremeno presušuje u periodu hidrogeološkog minimuma (avgust-septembar) od 2016. godine.

Tačna lokacija česmeN 43° 54' 04.98'' , E 22° 16' 24.30''

Prikaži/Sakrij druge česme
Prikaži/Sakrij druge lokacije

Lokacija česme

Ugao ulica Prizrenske i Kosančićevog venca. Česma se nalazi na sređenom kružnom toku kod raskrsnica ovih ulica, lokacija bunara je najverovatnije ispod nadzemnog dela česme.

Karateristike vode

  • Protok1995 – 0.06 l/s, 2018 (avgust)- presušila.
  • Temperatura – 14 / 15 °C
  • Nivo podzemnih voda – samoizliv, nije meren pijezopritisak.
  • 2016 – zabeleženo presušivanje u avgustu od oko 1 nedelje.
  • 2017 – zabeleženo presušivanje u periodu avgust – septembar.

Voda je hidrokarbonatno natrijumskog tipa, tokom više decenija kontinuiranog bakteriološkog i hemijskog ispitivanja kvaliteta vode koja je vršio Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar nikada nisu zabeležena odstupanja merenih parametara, osim povremeno blago povećanih vrednosti za mutnoću (do 9.16 NTU), gvožđe (Fe do 1.16mg/l) i amonijak (NH3 do 1.08 mg/l).

Karakteristike bunara

Nema tehničkih podataka, nepoznati su prečnik cevi i dubina bušotine.