Česma Milana Miljkovića

Bez podataka

Česma je izgrađena 1910. u dvorištu porodične kuće nekadašnjeg zaječarskog predsednika opštine Milana Miljkovića. Danas se ova česma nalazi uz sam zid motela “Valentino”. Na vrhu novoizgrađenog nadzemnog dela česme postavljen je sledeći natpis (ćiriličnim slovima): „Dubinska česma od 270 met iz 1910 god. Radove organizovao i izvršio tadašnji predsednik grada Zaječara gazda Milan Miljković koji je sve do 1951 g. održavao. Od 1951-1980 god. dodržavanje česme nastavlja gazda  Dobrivoja Miljkovića gazda Dragoslav Žikić iz tadašnje ulice 9 brigade 3, sadašnje Dimitrija Popovića Mitketa 3 iz Zaječara. Zaječar 2012. Gazda Dragoslav Žikić Zaječar“. Nakon presušivanja česme i spuštanja nivoa vode na koti od 0.5 m ispod nivoa terena, česma je izgubila svoju funkciju. Od 2011, uz pomoć pumpe, voda sa ove česme se ponovo koristi.

 

Tačna lokacija česmeN 43° 54' 08.4'' , E 22° 16' 38.0''

Prikaži/Sakrij druge česme
Prikaži/Sakrij druge lokacije

Lokacija česme

Česma u ulici Dimitrija Popovića Mitketa.

Karateristike vode

  • Protok2013 – 0.024 l/s, 2018 –nije merena
  • Temperatura–nije merena
  • Nivo podzemnih voda –trenutno subarteska na koti od 0.5 m od nivoa terena

Voda je hidrokarbonatno natrijumskog tipa. Tokom više decenija kontinuiranog bakteriološkog i hemijskog ispitivanja kvaliteta vode koja je vršio Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar nikada nisu zabeležena odstupanja merenih parametara, osim povremeno blago povećanih vrednosti za mutnoću i gvožđe (Fe).

Karakteristike bunara

Nema tehničkih podataka, nepoznati su prečnik cevi, tačan položaj filterskog dela konstrukcije i dubina bunara.