Česma „Podliv 1“

Bez podataka

Na česmi su postavljene table sa sledećim natpisom: Česma Podliv 1. Bušena 1984. Uređena 1986. Dubina 134 m. Filteri 80-84,112-118,124-129. Izgrađena dobrovoljnim radom i sredstvima građana, mesne zajednice i SIZ-a Zdravstva“. Bušenje česme izvršio je Miodrag Ivanović, sopstvenik Samostalne bunardžijske radnje iz Rume po projektu geologa Dragoljuba Šarčevića ispred firme „Georad Zaječar“.

Tačna lokacija česmeN 43° 54' 01.08'' , E 22° 15' 25.91''

Prikaži/Sakrij druge česme
Prikaži/Sakrij druge lokacije

Lokacija česme

Na uglu ulica Vojničke i Gundulićeve nalazi se česma na velikom sređenom platou, dok je bušotina u njenoj neposrednoj blizini.

Karateristike vode

  • Protok1986 – 1,13 l/s, 2018-0,242 l/s,
  • Temperatura – 14,8 °C
  • Nivo podzemnih voda – izmeren nakon završetka bušotine 0.26 bar

Voda je hidrokarbonatno natrijumskog tipa. Tokom više decenija kontinuiranog bakteriološkog i hemijskog ispitivanja kvaliteta vode koja je vršio Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar, nikada nisu zabeležena odstupanja merenih parametara.

Karakteristike bunara

Urađen je Norton bunar sa cementnom izolacijom prečnika Ø 128 mm u intervalu od 0-40 m nakon čega je ugrađena čelična cev od  Ø 2“ u intervalu od 0–134 m sa filterskim delom u intervalima od 80-84 m, 112-118 m, 124-129 m i taložnik od 129–134 m.