Česma kod bioskopa „Timok“, Jankovićeva česma

Bez podataka

Nadzemni deo česme se čini deo zida bioskopa “Timok”, dok je bušotina u neposrednoj blizini, u dvorištu porodične kuće porodice Janković. Osnovne podatke o česmi pruža  ćrilični natpis na granitnoj ploči koja je postavljena iznad same česme, uz sam zid Bioskopa: „ Česma zadužbinara sinova Marjana Jankovića. Savremenicima u znaku pažnje, a budućim pokolenjima za primer. Dubina 188 metara. Izrađena septembra 1930 godine“. U početku, zbog velikog kapaciteta vode, voda je tekla na dve lule ali je tokom 60-tih godina izdašnost počela da se smanjuje, tako da jedna lula zatvorena. Voda se duže vreme ne koristi za piće.

Tačna lokacija česmeN 43° 54' 06.52'' , E 22° 16' 39.72''

Prikaži/Sakrij druge česme
Prikaži/Sakrij druge lokacije

Lokacija česme

Česma u ulici Svetozara Markovića, kod bioskopa „Timok“. Nadzemni deo se nalazi na zidu zgrade bioskopa, dok je bušotina u neposrednoj blizini, u dvorištu porodične kuće.

Karateristike vode

  • Protok1992 – 0.038 l/s, 2018 – 0.070 l/s,
  • Temperatura – 16 °C
  • Nivo podzemnih voda – samoizliv, nije meren piezopritisak.

Voda je hidrokarbonatno natrijumskog tipa. Tokom više decenija kontinuiranog bakteriološkog i hemijskog ispitivanja kvaliteta vode koja je vršio Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar povremeno nije bila preporučljiva za piće zbog povećane mutnoće (do 7.3 NTU) i gvožđa (Fe 0.62 mg/l).

Karakteristike bunara

Nema tehničkih podataka, nepoznati su prečnik cevi i tačna lokacija bušotine. Prema natpisu na česmi, dubina je 188 metara.