Česma „Zelengora“

Bez podataka

Jedna od najstarijih arteskih česama u gradu koja je naziv dobila po istoimenoj kafani. Po navodima koji se mogu naći u literaturi, ova česma je podignuta još pre Prvog svetskog rata. Najpre je imala betonsku konstrukciju, koja je tokom 4. decenije 20. veka uklonjena i na njeno mesto postavljena nova metalna konstrukcija koja i danas postoji (nalik onoj u Čupićevoj ulici). Česma je februara 2015. godine presušila, a voda sa nje ponovo potekla 18. marta iste godine.

Tačna lokacija česmeN: 43°54'18.81'' E: 22°17'01.20''

Prikaži/Sakrij druge česme
Prikaži/Sakrij druge lokacije

Lokacija česme

Nalazi se na uglu Hajduk Veljkove i ulice Đorđa Simeonovića, nedaleko od poznate zaječarske kafane „Zelengora“.

Karateristike vode

  • Protok1995 – 0,132 l/s, 2017 – 0,09 l/s
  • Temperatura – 16,2 °C
  • Nivo podzemnih voda – samoizliv, nije meren pijezopritisak.

Voda je hidrokarbonatno natrijumskog tipa. Tokom više decenija kontinuiranog bakteriološkog i hemijskog ispitivanja kvaliteta vode koja je vršio Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječaru u jednom trenutku su zabeležena odstupanja u granicama ispitivanih parametara za amonijak (NH3 do 1.1mg/l) i  gvožđe (Fe do 0.38mg/l).

 

 

Karakteristike bunara

Nema tehničkih podataka, nepoznat je prečnik cev, dubina kao i tačna lokacija bušotine.