Česma u Čupićevoj ulici

Voda je ispravna za piće

Česma u Čupićevoj ulici, nalazi se u blizini današnjeg pružnog prelaza kod silosa i „Žitoprometa“, ispred nekadašnje stare kožare, Fabrike nameštaja „Jedinstvo“, a kasnije i prostorija trgovinske firme „Zaječar-promet“.
Česmu je podigao Svetolik Mišković, industrijalac, za potrebe svoje kožare 1927. godine. Godine 1937. česma dobija svoj današnji izgled, a poslednji put je renovirana 1984. godine.
Česmi je više puta menjana lokacija. Pored ove česme postoji još jedna, u dvorištu fabrike, za koju se koristi voda iz istog bunara.

Tačna lokacija česmeN 43° 54' 09.99'' , E 22° 15' 50.58''

Prikaži/Sakrij druge česme
Prikaži/Sakrij druge lokacije

Lokacija česme

Česma u Čupićevoj ulici, nalazi se u blizini današnjeg pružnog prelaza kod silosa i „Žitoprometa“, ispred nekadašnje stare kožare, Fabrike nameštaja „Jedinstvo“, a kasnije i prostorija trgovinske firme „Zaječar-promet“.

Karateristike vode

  • Protok2023.– 0,1 l/s
  • Temperatura – 16,7 °C
  • Nivo podzemnih voda – samoizliv, nije meren pijezopritisak.

Voda je hidrokarbonatno natrijumskog tipa. Tokom više decenija kontinuiranog bakteriološkog i hemijskog ispitivanja kvaliteta vode koja je vršio Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar nikada nisu zabeležena odstupanja merenih parametara, osim povremeno blago povećanih vrednosti za pH (do 8.9). Česma je bezbedna za piće.

Karakteristike bunara

Nema tehničkih podataka, nepoznati su prečnik cevi i tačna lokacija bušotine. Verovatno je dubine 134 metra.